Recollect voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Recollect

We kunnen elk type verpakking / pallet collecteren. Ook IBC's van alle diverse producenten en of leveranciers. Voor het afhalen van metalen vaten worden voor afhaling de tarieven besproken. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
De verpakking dient volledig leeg te zijn, d.w.z. dat alle restanten door de leegmaker verwijderd dienen te worden met behulp van de gebruikelijke technieken (Druip-, schrap- en schraapleeg).De verpakking dient zorgvuldig en goed gesloten te zijn m.b.v. de originele deksels en doppen. De labelplaten dienen op de juiste plaatsen te zitten en alle andere originele onderdelen van de IBC dienen herbruikbaar te zijn.

-dsc1604 -dsc1590

Voorwaarden

De verpakking dient de originele etiketten te bevatten van het laatst afgevulde product.
Kooi en pallet van een IBC moeten herbuikbaar zijn. Verpakkingen welke toxische producten hebben bevat worden enkel geaccepteerd na decontaminatie. Een gedecontamineerde verpakking moet gemarkeerd worden (b.v. etiket). In geval van zeer irriterende of sterk geurende producten, kan vereist worden dat ondergetekende de verpakking decontamineert of neutraliseert. In al deze gevallen moet een bewijs van voorbehandeling meegegeven worden bij afhaling.
Het naleven van bovenstaande acceptatie voorwaarden en de bruikbaarheid van de verpakking wordt bepaald op ons terrein. 

Uitsortering

De uitsortering is bindend. Verpakkingen die niet voldoen aan bovenvermeldde Acceptatie-voorwaarden, worden OF teruggeleverd aan ondergetekende OF verwerkt op kosten van ondergetekende.

-dsc1595 -dsc1609 -dsc1593 -dsc1596
Sluiten

Aanmelden nieuwsbrief